ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ “เขียวชมเมือง By เขียวสวยหอม” เปิดเส้นทางรถราง “เที่ยวชมชุมชนรอบเมืองเก่าเชียงใหม่”

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคมที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ “เขียวชมเมือง by เขียวสวยหอม” จัดกิจกรรม นั่งรถรางเที่ยวชมชุมชนรอบเมืองเก่าเชียงใหม่ เส้นทางอบคูเมืองเชียงใหม่ – วัดเชียงมั่น – ชุมชนวัดศรีสุพรรณ – และชุมชนวัดพวกแต้ม โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม นั่งรถรางเที่ยวชมชุมชนรอบเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ คาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งปี

กิจกรรม นั่งรถรางเที่ยวชมชุมชนรอบเมืองเก่าเชียงใหม่ มีบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ ๑ รอบ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ค่าบริการคนละ ๑๕๐ บาท นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าชมอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณอีก ๕๐ บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่อายุ ๕๕ ปีขึ้นไป รับส่วนลดค่าบริการครึ่งราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ มกราคมปีหน้า และนักท่องเที่ยวกลุ่ม Corporate/ศึกษาดูงาน รับส่วนลดค่าบริการครึ่งราคาตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ กันยายนปีหน้า

อนึ่ง “เขียวชมเมือง by เขียวสวยหอม” ยังเปิดบริการรถรางเขียวชมเมืองรอบปกติทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เส้นทางวัดพระสิงห์ – รอบคูเมืองเชียงใหม่ – และวัดเชียงมั่น วันละ ๔ รอบ ได้แก่ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. / ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. / ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. / และ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่คนละ ๘๐ บาท และนักเรียนนักศึกษาคนละ ๕๐ บาท อีกด้วย

ติดต่อสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ “เขียวชมเมือง by เขียวสวยหอม” โทร. ๐๙๕ ๑๒๙๘๔๔๘, ID LINE: 0951298448, Facebook: เขียวชมเมืองเชียงใหม่ by เขียว สวย หอม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕