วีพีเอฟ กรุ๊ป โมเดลความสำเร็จจากเกษตรกรสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมจำหน่ายเนื้อสุกรแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

การปรับตัวของภาคธุรกิจโด

Read more