กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่ง“ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019”

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลภายใต้ชื่องานว่า “ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019”ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายโดยจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลอมก๋อย โดยทั้ง 2 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอและจังหวัด ที่รองรับจำนวนประชากรผู้ป่วยเป็นจำนวนมากต่อวัน


                โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นโรงพยาบาลที่รองรับประชากรผู้ป่วยทั้งหมด 12 ตำบล 125 หมู่บ้าน อันได้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตําบลหนองจ๊อม บางส่วนของตําบลหนองหาร, เทศบาลตําบลสันทรายหลวง, เทศบาลตําบลสันพระเนตร, เทศบาลตําบลสันนาเม็ง, เทศบาลตําบลหนองจ๊อม, เทศบาลตําบลแม่แฝก, เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว, เทศบาลตําบลป่าไผ่, เทศบาลตําบลเมืองเล็น, เทศบาลตําบลสันป่าเปา, เทศบาลตําบลหนองแหย่ง, เทศบาลตําบลหนองหาร

และโรงพยาบาลอมก๋อยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทศบาลอมก๋อยนั้น เป็นโรงพยาบาลที่มีบริบทของความห่างไกล และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบมีความทุรกันดาร การเดินสัญจรลำบาก โรงพยาบาลได้ให้บริการแก่ประชาชนในเขตห่างไกลทุรกันดารในอำเภออมก๋อยทั้งหมด ประชาชนในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และรวมถึงประชาชนในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื่องจากมีเขตติดต่อใกล้กว่าการเดินทางไปเข้ารับการรักษาบริการในอำเภอของตนเอง   ปัจจุบันได้ให้บริการผู้ป่วยเทียบเท่า 60 เตียง โดยให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 258 คน ให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 12 คน ให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ยวันละ 13 คน และให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) 36 รายต่อปี แต่การให้บริการผู้ป่วยพบว่าจำนวนผู้มารับบริการทุกประเภทมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากรของอำเภออมก๋อยที่เพิ่มขึ้น

กองพลทหารราบที่ 7 และคุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนสมทบทุนจัดสรรอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลสันทรายและโรงพยาบาลอมก๋อย เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางแพทย์และพยาบาลของทั้ง 2 โรงพยาบาลในการรักษาผู้ป่วย และหวังว่าจะเกิดประโยชน์อันสูงสุดกับผู้ป่วยที่มารักษากับทั้ง 2 โรงพยาบาล กองพลทหารราบที่ 7 และคุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ ได้สุขภาพและได้บุญ ในกิจกรรม ทหารเสือทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 โดยจะแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. MINI MARATHON 11 Km. 100ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับถ้วยรางวัลเกียร์ติยศ โดยแบ่งเป็นชาย 50 คนแรกและ หญิง 50 คนแรก ค่าสมัคร 350 บาท รายละเอียดสิ่งที่จะได้รับดังนี้

 • เสื้อ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 1 ตัว
 • ผ้าบีบ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • เหรียญ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019

***เพิ่มเงิน 100 บาทรับผ้าบั๊ฟเพิ่ม 1 ผืน

2. FUN RUN 6 Km. 20 คนแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับถ้วยรางวัลเกียร์ติยศ โดยแบ่งเป็นชาย 10 คนแรกและ หญิง 10 คนแรก ค่าสมัคร 350 บาท รายละเอียดสิ่งที่จะได้รับดังนี้

 • เสื้อ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 1 ตัว
 • ผ้าบีบ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • เหรียญ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019

             ***เพิ่มเงิน 100 บาทรับผ้าบั๊ฟเพิ่ม 1 ผืน                        

3. VIP 11 km/6 km.   500 ท่าน รายละเอียดสิ่งที่จะได้รับดังนี้

 • เสื้อ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 1 ตัว
 • ผ้าบีบ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • เหรียญ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • ถ้วยรางวัลเกียร์ติยศ VIP ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • ผ้าบั๊ฟทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019  1 ผืน

4. FANCY ธีม ”ทหารเสือ” 20 คนแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับถ้วยรางวัลเกียร์ติยศ และรายละเอียดสิ่งที่จะได้รับดังนี้

 • เสื้อ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 1 ตัว
 • ผ้าบีบ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019
 • เหรียญ ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019

กิจกรรม ทหารเสือ”ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019  จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ytminimarathon

โทร 053-860 704 และ  061-2682966