สมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิง เชียงใหม่ จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมร้านอาหารและสถานบันเทิงเชียงใหม่ สมัยที่ 1

สมาคมร้านอาหารและสถานบัน

Read more

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้มากยิ่งขึ้น

วันที่30 ก.ค. 63. นายไมเ

Read more