เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้มากยิ่งขึ้น

วันที่30 ก.ค. 63. นายไมเ

Read more

DITP สร้างทัพผู้ประกอบการภาคเหนือก้าวไกลสู่เวทีส่งออกระดับสากล พัฒนาเครือข่าย ยกระดับด้านสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

Read more