ดร.แก้มหอมรับ รางวัลแพทย์ทางเลือกและแพทย์สมุนไพรดีเด่นของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นปีที่ 4 ผลิตน้ำมันกัญชาเป็นคนไทยเจ้าแรกในสหรัฐอเมริกา

ดร.แก้มหอม ณ ล้านช้าง(แม

Read more