มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษานักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ 24 อำเภอ

มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนื

Read more

พรรคประชาชาติขึ้นเหนือจัดเวทีสัมนา “เรื่องการเมืองระบอบประชาธิปไตยกับสังคมพหุวัฒนธรรม” ประชาชนและกลุ่มชาติพันธ์ กว่า 300 คนร่วมงาน

เชียงใหม่-23 พฤศจิกายน 2

Read more

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด มอบเครื่องฟอกอากาศให้แก่ 8 โรงเรียน 2 สถานสงเคราะห์เด็ก ภายใต้โครงการ “Write to Breathe”ที่เชียงใหม่

เพราะลมหายใจของเด็ก คือล

Read more

สนพ.เดินสายสัมมนา “ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด” ภาคเหนือ ลงพื้นที่เชียงใหม่ กระจายความรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าอัจฉริยะ

สำนักงานนโยบายและแผนพลัง

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญเที่ยวงาน “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่” วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2562

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรี

Read more