ททท.ปลุกตลาดนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นเป็นปีที่ 2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)สมาคมกอล์ฟเยาวชนระดับมัธยมแห่งประเทศญี่ปุ่น สมาคมสนามกอล์ฟไทย สายการบินไทยและสายการบินแอร์เอเชีย จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟรายการ“The 2nd Thai-Japan Junior Golf Team Competition”เป็นปีที่ 2

โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกอล์ฟในระดับเยาวชนของกลุ่มตลาดนักกอล์ฟญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางครั้งแรกให้มีประสบการณ์  ในการเล่นกอล์ฟในประเทศไทย อันจะพัฒนาเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำในอนาคต และในปีที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสำเร็จและเป็นที่เผยแพร่ในสื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมากกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรมและแข่งขันกอล์ฟระหว่างเยาวชนไทย-ญี่ปุ่นชายหญิง รวมจำนวน 40 ราย (ทีมชายทีมละ 10 คน หญิงทีมละ 10 คน) โดยมีกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนนและสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดเป็นมิตรภาพ และความผูกพันระหว่างกัน

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีกำหนดการแถลงข่าวการแข่งขันอย่างเป็นทางการโดยในงานได้รับเกียรติจากนางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น กล่าวแถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับตัวแทนพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆMr. INOUE Yoshihiko ประธานกรรมการสมาคมกอล์ฟเยาวชนระดับมัธยมแห่งประเทศญี่ปุ่น นายสุชาติ สุวรรณศรี เลขาธิการสมาคมสนามกอล์ฟไทย และ นายโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และในช่วงเย็นได้มีงานเลี้ยงต้อนรับในบรรยากาศภาคเหนือโดยมี นายสันติ แสวงเจริญ      รองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานต้อนรับนักกอล์ฟเยาวชนจากทั้ง 2 ประเทศอย่างเป้นทางการ

ในส่วนของสถานการณ์ตลาดญี่ปุ่น ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นจำนวน1,525,707คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559ซึ่งเป็นการทำลายสถิติการเดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุดที่ผ่านมาสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 66,679.99 ล้านบาทซึ่งเพิ่มกว่าร้อยละ 9.63สำหรับใน 10 เดือนแรกของปี 2561 (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2561) มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวน 1,353,301 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.89 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,630,000 คน หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.52 ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยเป็นเงิน 73,370 ล้านบาท (ประมาณ 251,000 ล้านเยน*) เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.01

ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นจำนวน 1,680,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ในอัตราร้อยละ 5 และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวน 77,500 ล้านบาท (หรือประมาณ 265,000 ล้านเยน) เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.09  หมายเหตุ * (1 บาท =3.4เยน ณ เดือนพฤศจิกายน 2561)

ททท.ยังคงเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มเป้าหมายสุภาพสตรีญี่ปุ่นอายุระหว่าง 20-30 ปี  กลุ่ม First Visit  กลุ่มความสนใจพิเศษ กลุ่มนักศึกษาและเยาวชน โดยในกลุ่มตลาดความสนใจพิเศษด้านกีฬานั้นก็ ได้แก่ กลุ่มมาราธอน กลุ่มนักกอล์ฟ กลุ่มดำน้ำ โดยมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นผู้รักกีฬาและการออกกำลังเดินทางมาทำกิจกรรมดังกล่าวในประเทศให้มากขึ้น อีกทั้ง ททท.ใน 3 สำนักงานในประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว โอซาก้า ฟุกุโอกะ) ยังคงดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง