สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน เตรียมจัดบาสเกตบอลรายการ “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2022” 17 – 23 ตุลาคม 2565 นี้

สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการแข่งขันบาสเกตบอล

ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อม เงินรางวัล ในรายการ “ยูนนานคัพเชียงใหม่ 2022”

 

นาย วิภาส ยาวุฒิ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน แจ้งว่า สมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน นำโดยนายสุพจน์  เจ้าวัฒนพงษ์ ประธานกลุ่มหนุ่มสาวสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนนาน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2022” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหมู่บ้านที่เป็น สมาชิกในสมาคม ฯ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก รวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้รู้จักสมาคมชาวเชียงใหม่ เชื้อสายยูนนาน มากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เล่นกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกด้วย

การแข่งขันบาสเกตบอล ในรายการ “ยูนนานคัพเชียงใหม่ 2022” เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชายทีมหมู่บ้าน(แบบปิด) และ ประเภทประชาชนชายทั่วไป โดย ได้รับสมัครทีมร่วมการแข่งขันไปแล้ว เมื่อวันที่ 1-15 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีทีมที่ร่วมการแข่งขัน ประเภทประเภทชายทีมหมู่บ้าน(แบบปิด) จำนวนทั้งสิ้น 13 ทีม จาก 13 หมู่บ้าน ใน 3 จังหวัด และ ทีมประชาชนชาย ทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 16 ทีม

ทางด้าน คุณสมบัติทีมและนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทางคณะผู้จัดการแข่งขันได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้สำหรับทีมประชาชนชาย ทีมหมู่บ้าน ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องส่งทีมในนามหมู่บ้านที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ,จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดตาก เท่านั้น โดยสามารถส่งได้ หมู่บ้านละ 1 ทีม นักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน และไม่น้อยยกว่า 7คน และต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาของหมู่บ้านต้นสังกัดเท่านั้น

และสำหรับ ทีมประชาชนชาย ทั่วไป ทีมเข้าร่วมการแข่งขันต้องใช้ชื่อทีม เป็นชื่อหน่วยงาน หรือชมรมกีฬา ที่มีความเหมาะสม นักกีฬาทีมละไม่เกิน 12 คน และไม่น้อยยกว่า 7คน ให้มีนักกีฬาต่างชาติ , นักกีฬาทีมชาติ, และนักกีฬาอาชีพ (TBL) ได้ 3 คน ลงแข่งขันได้ครั้งละ 2 คน โดย นักกีฬาทีมชาติ และ นักกีฬาอาชีพนับย้อนหลัง 5 ปีปลดล็อค (ปี พศ. 2560 , 2559 , 2558 เป็นต้นไป)

ในด้าน กติกาและการตัดสิน จะใช้กติกาการแข่งขัน ซึ่งสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดใช้ในปัจจุบัน หรือ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน เป็นผู้พิจารณา

การแข่งขัน บาสเกตบอลรายการ “ยูนนานคัพ เชียงใหม่ 2022” กำหนดพิธีเปิดการแข่งขัน                         ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. และกำหนดปิดการแข่งขันวันวันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.         ณ โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่                                          

รางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งเป็น

  1. ประเภท ประชาชนชายทั่วไป ทีมหมู่บ้าน

 รางวัลชนะเลิศ                      เงินรางวัล        100,000.-       พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        เงินรางวัล        15,000.-

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล        10,000.-

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3        เงินรางวัล          5,000.-

 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)     เงินรางวัล          3,000.-         พร้อมถ้วยเกียรติยศ

  • ประเภท ประชาชนชายทั่วไป

 รางวัลชนะเลิศ                     เงินรางวัล        200,000.-       พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1        เงินรางวัล        30,000.-

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2        เงินรางวัล        20,000.-

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3        เงินรางวัล        10,000.-

 รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP)     เงินรางวัล          3,000.-         พร้อมถ้วยเกียรติยศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณวิภาส ยาวุฒิ(คุณโคล่า) โทรศัพท์ 081-1113046