เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งวิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งวิถีล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม โดยผู้เข้าแข่งขันจะแต่งกายชุดไทย หรือ ชุดพื้นเมือง หรือเป็น “นักวิ่งออเจ้า” เพื่อสร้างสีสัน

เชียงใหม่- เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเดิน-วิ่งล้านนา สืบสานตำนานวัฒนธรรม โดยมี นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนนักวิ่งกว่าหนึ่งพันชีวิตเข้าร่วมอย่างคับคั่ง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาศัพยภาพด้านท่องเที่ยวของชุมชน ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา (Sport Tourism) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร เดินวิ่งแฟนซี ออเจ้า (fun run) 5 กิโลเมตร และ มินิมาราธอน 11.5 กิโลเมตร โดยในประเภทเดิน-วิ่งแฟนซี  5 กิโลเมตร ผู้เข้าแข่งขันจะแต่งกายชุดไทย หรือ ชุดพื้นเมือง หรือเป็น “นักวิ่งออเจ้า” เพื่อสร้างสีสัน โดยเส้นทางการวิ่งจะผ่านสถานที่สำคัญในเขตรอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมถึงเป็นโอกาสพิเศษที่จะได้วิ่งรอบเจดีย์หลวง ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอีกด้วย.