งานแถลงข่าว “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐”

0 170117 1730 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธน วิชัยรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวรรณ สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พันตำรวจเอกอภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ และ นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐                                                                                                                                                   
0 170117 1643 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่าน สัมผัสความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0 170117 1723 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ จุดน่าสนใจประการหนึ่งของงานคือ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อชมความงามของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งดอกไม้ ศิลปวัฒนธรรม และการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบการจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล FLOWER FESTIVAL OF THE YEAR จาก NORTH AMERICA GARDEN TOURISM NETWORK และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ชาวไทยยังอยู่ในช่วงถวายอาลัย จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ “แนวคิด ๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” การแสดงดนตรีในสวนวงออเครสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดง Light and Sound Water Hologram การแสดงโคมแขวนดอกไม้ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน และการประกวดนางงามบุปผชาติ ณ บริเวณสวนสาธารณหนองบวกหาด                                                                      
0 170117 1746 มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่
ส่วนขบวนแห่ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตระการตา นั้น จะจัดให้มีขึ้นใน ๔ กุมภาพันธ์ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เชิงสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งกะต๊ำ ประตูเชียงใหม่ ตามลำดับ แล้วเลี้ยวเข้าสวนสาธารณหนองบวกหาดทางประตูสวนปรุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๖

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน