พิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาค ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่

0 170107 15510 170107 15480 170107 1519 0 170107 1525 0 170107 1516 OTOPภูมิภาค

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ เวทีกลาง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด งาน OTOP ภูมิภาค ๒๕๖๐ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพัฒนาการจังหวัด ท่ามกลางผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170107 1801 0 170107 1804 0 170107 1807 001 0 170107 1807 002

งาน OTOP เป็นงานที่จัดโดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้ประชาชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชนก่อนที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ และ งาน OTOP ภูมิภาค จะเป็นตัวเสริมช่องทางการตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศ นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นร่วมแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนชมและเลือกซื้อ ภายใต้แนวทางดั้งเดิมของไทย กินใช้ทั่วทุกภาค จากท้องถิ่นสู่สากล หรือ The Treasure of Wisdom Parade ที่เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

OTOPภูมิภาค

โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มกราคมนี้ ด้วยผลผลิต สินค้า OTOP และ OTOP ชวนชิม ทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า ๓๐๐ คูหา นิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP การประกวดอัตลักษณ์จังหวัด การส่งเสริมการขาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดการจัดงาน

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว