พิธีเปิดงาน UNSEEN LANNA 2017

0 170107 1735 001 unseen lanna 2017

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๗ มกราคมที่ผ่านมา ณ เวทีข่วงประตูท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน UNSEEN LANNA 2017 โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ นายโชคชัย แก้วป่อง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170107 1600 0 170107 1602 0 170107 1603 0 170107 1614 0 170107 1619 unseen lanna 2017งาน UNSEEN LANNA 2017 จัดขึ้นโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จัดใฝนรูปแบบบูรณาการความร่วมมือกันระัหว่างภาคเอกชน ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในรูปแบบของการสานพลังประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ส้รางรายได้ให้กับชุมชนและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน สู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ ภายใต้แนวคิด “สัมผัสแห่งภูมิปัญญา งามล้ำค่าล้านนาไทย”

 

0 170107 1811 0 170107 1812 0 170107 1826 unseen lanna 2017

กิจกรรมภายในงาน UNSEEN LANNA 2017 มีดังนี้

๑. นิทรรศการ “พ่อหลวงในดวงใจราษฎร์” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

๒. การออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน จำนวนมากกว่า ๘๐๐ บูธ รวมทั้งร้าน OTOP ชวนชิม และ OTOP ระดับ ๓-๕ ดาวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓. การสาธิตงานฝีมือ OTOP SLOW HANDS จากสุดยอดช่างฝีมือ และการสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔. ล้านนาเมืองกาแฟ บรรยากาศกาแฟในสวน โดยมีร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงออกบูธให้นักดื่มกาแฟได้ชิมลิ้มลอง

๕. ตลาดนัดเมืองเชียงใหม่

๖. หอการค้าแฟร์ ๒๐๑๗

๗. ตลาดสามชุก

๘. MIN MOTOR SHOW

0 170107 1605 unseen lanna 2017

งาน UNSEEN LANNA 2017 จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๒ มกราคมนี้

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว