มทร. ล้านนา จัดงานแถลงข่าวการจัดงานครบรอบ ๑๒ ปีวันสถาปนา มทร. ล้านนา

มทร.ล้านนา

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคมที่ผ่านมา ณ ร้าน nuef pub&restuarant มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดงานแถลงข่าว การจัดงานครบรอบ ๑๒ ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๘ มกราคมที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำในการแถลงข่าว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170112 1831 มทร.ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะจัดงานยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมซึ่งเป็นที่พึ่งของชุมชน ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution: Moving Across Middle Income Trap Border Through Human Resource Capacity Building” โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

มทร.ล้านนา มทร.ล้านนา

รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดเผยว่า วันที่ ๑๘ มกราคมที่จะถึงนี้ เป็นการครบรอบ ๑๒ ปี แห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ สถาปนาขึ้นเป็น ๑ ใน ๙ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงพร้อมใจจะจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution: Moving Across Middle Income Trap Border Through Human Resource Capacity Building”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูงเป็นที่ต้องการของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงสอดคล้องนโยบายยุคประเทศไทย ๔.๐ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน

0 170112 1856มทร.ล้านนา

ภายในงานจะมีการแสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาศครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา อดีตรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดเสวนาในหัวข้อ “Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border Through Human Resource Capacity Building” และ “การจัดการศึกษารูปแบบ STEM และ WIL”

0 170112 18580 170112 1851

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะวิชาการ นิทรรศการสายน้ำแห่งนวัตกรรม ดนตรีในสวน “บทเพลงของพ่อ” การหมั้วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่น ๆ

มทร.ล้านนามทร.ล้านนา

อนึ่ง การจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ นอกจากจะมีการแถลงข่าวแล้ว ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมเด่น ในรอบปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๐ เรื่อง และ นายณัฐชรัตน์ กฤตธน เครืองข่าย Digital Cluster มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอกิจกรรม Digital Start up อีกด้วย

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว