งานขอบคุณลูกค้าและฉลองครบรอบ 11 ปี แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่

ในวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องคุ้มคำหลวง ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์  เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ เปิดให้บริการมาเป็น เวลา 19  ปี  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ  และต่อมาได้ขยายมาสู่ภูมิภาค ปัจจุบันมี ทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา โคราช และสาขาที่ 6 แอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 โดยใช้วิธีในการรักษา แบบก้าวหน้า คือต้องรู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจออย่างรวดเร็วเพื่อการรักษา ที่ทันท่วงทีแล้ว ป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเมื่อเกิดโรคแล้ว ต้องรักษาผู้ป่วยให้หายแบบครอบคลุม โดยการวางแผนการรักษา ที่ต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริง ใช้เทคโนโลยีการรักษาโรคแบบผสมผสาน ให้ผลการรักษาดีไม่ทำให้คุณภาพ ชีวิตเสื่อมถอยลงไม่เกิดผลข้างเคียงที่แย่ต่อชีวิต ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์ รักษาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความชราหรือ ความเสื่อมของเซลล์ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดสมองความจำไม่ดี โรคข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ ภูมิเพี้ยนหรือภูมิทำลายตัวเอง รวมถึงโรคที่ เกิดจากความผิดปกติของ เซลล์ อย่างโรคมะเร็ง ให้ความสำคัญ ใน 4 กลยุทธ์หลักไปพร้อม ๆ กันคือ การรักษา การฟื้นฟู การป้องกันการเจ็บป่วย ไม่ให้เกิดซ้ำและการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง แอ็บโซลูทเฮลธ์กรุ๊ปได้ค้นคว้านวัตกรรมพัฒนา คุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดตลอดระเวลา ที่ก่อตั้งมากว่า 19 ปี ผลสำเร็จของการรักษาสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงทำให้มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ ‘การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน’ ซึ่งหมายถึงการใส่ใจกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเฮลท์ตี้ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การตรวจติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และความเป็นอยู่ที่ดี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์เชียงใหม่ เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมาโดยตลอด ดังนั้น ในฐานะผู้นำด้านองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ แอ็บโซลูทเฮลธ์เชียงใหม่เชื่อว่านวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย สะดวกสบาย องค์ความรู้เชิงลึกของทีมแพทย์ รวมถึงความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับผู้พี่น้องชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีได้  โดยการันตีการประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานจากสมาคมการแพทย์ยุโรป ให้เป็นสถาบันที่ได้ผ่านการรับรองเป็นสถานประกอบการ ที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ และเป็น Best Medical Practice ให้การรักษาที่ดีที่สุด โดย สมาคมการแพทย์ยุโรป Europian Medical Association Belgium รวมไปถึงรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพระดับนานาชาติ สำหรับความเป็นผู้นำด้านการบริหารความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นต่อการรักษาระดับมาตรฐานสากล จาก Europe Business Assembly Corporation of Social Partnership ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสฉลองครบรอบ 11 ปี

คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรของ แอ็บโซลูทเฮลธ์ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลปัญหาการเจ็บป่วย และ ส่งเสริม สุขภาพของท่านจนหายจากการเจ็บป่วย และขอบคุณสำหรับลูกค้าที่นำเรื่องราว ไปบอกต่อๆกันไป ซึ่งเรา ได้มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมใหม่ สังคมแห่งการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ไม่ต้องป่วยจนสายเกินกว่าการรักษา สำหรับกิจกรรมการฉลองฉลองครบรอบ 11 ปี ที่จัดขึ้นนี้ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวม เน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค รวมถึงอัพเดทองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดย นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป พร้อมเปิดงานฉลองครบรอบ 11 ปี ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ ในการเสวนาสุขภาพหัวข้อ “Healthy & Happy ทางเลือกที่ตอบโจทย์ของการดูแลสุขภาพ” โดยนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการการบริหาร แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป นายแพทย์วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำสาขาเชียงใหม่ และคุณบุญยาภรณ์ กันทะ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์ (กรุงเทพ Head Quarters, เชียงใหม่) พร้อมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ดูแลสุขภาพ หัวข้อ “เคล็ด(ไม่) ลับ เพื่อการมีสุขภาพดีแบบไม่ต๊ะต่อนยอน) การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้างาน ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ ตรวจประเมินอาการปวดโดยนักกายภาพ พร้อมรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา11ปี และรับชมกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย