ธปท. เผยเศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับตัวดีขึ้น ภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับเข้ามาในประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผยเศรษฐกิจภาคเหนือปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง คาดจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับเข้ามาในประเทศเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้

 

วันนี้ (2 ก.พ. 66) ที่ห้องประชุมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 พบว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง ด้านตลาดแรงงานก็ปรับดีขึ้น ส่วนรายได้ของภาคเกษตรก็ขยายตัวจากด้านราคาเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้การบริโภคขยายตัว แต่ยังคงมีแรงกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากการผลิตเพื่อส่งออกที่หดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศได้ปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวลดลง เนื่องจากได้มีการเร่งลงทุนไปมากในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับอุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง ส่วนการลงทุนก่อสร้างมีทิศทางปรับดีขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปรับลดลงจากไตรมาสก่อน จากราคาพลังงานและอาหารสดที่ชะลอตัวลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 1/2566 คาดว่าอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตามภาคการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เริ่มกลับเข้ามาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับสู่ภาวะปกติ และตลาดแรงงานที่ทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้ภาคการเกษตรยังคงขยายตัวได้ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคให้อยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัว แม้จะยังคงมีปัจจัยกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ยกเว้นในกลุ่มอาหารที่มีอุปสงค์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยังคงต้องติดตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและต้นทุน รวมถึงอุปสงค์จากต่างประเทศที่อาจชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้