บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น

“ผึ้งน้อยเบเกอรี่” จากขนมตลาด สู่ธุรกิจห้าร้อยล้าน ที่เป็นที่รู้จักทั้งชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำหน่ายเบเกอรี่มานานกว่า30 ปี ปัจจุบันผึ้งน้อยเบเกอรี่ มีสาขาราว 50 สาขา ในเชียงใหม่และหลายจังหวัดภาคเหนือ รวมถึงบางจังหวัดในภาคกลาง มีรายได้ประมาณ 500 ล้านบาท/ปี โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือ ที่เชียงใหม่ และลำพูน มีพนักงานรวมกว่า 800 คน

27 ม.ค.63 คุณรัตน์ ปละพงศ์ ประธานกรรมการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด และคุณผ่องพรรณ ปละพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัดเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ ประจำปี 2562

คุณผ่องพรรณ ปละพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่กล่าวว่า

บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด พร้อมทั้งบริษัทในเครือดำเนินธุรกิจการผลิต และจำหน่ายเบเกอรี่มานานกว่า30 ปี มีการพยายการผลิตและสาขาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของคนทั่วในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆในภาคเหนือ, ภาคกลาง ซึ่งบริษัทฯได้ตระหนักเสมอว่าความก้าวหน้าของบริษัทฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากบุคลากรทุกระดับในบริษัทๆ ไม่ได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมฝ่าฟันอุปสรรค์ต่างๆ มาพร้อมกับบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พนักงานทุกท่านก็พร้อมนำพาบริษัทๆ กี่ชื่อว่า”ผึ้งน้อยเบเกอรี่ให้ผ่านพ้นอุปสรรค์ต่างๆไปได้ จนบรรลุไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จที่ตั้งไว้ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงให้ความสำคัญของบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างยิ่ง