บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ยกระดับการผลิต“นมคุณภาพสูงล้านนา”

บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีกำลังการผลิตสูงสุด 191 ตันต่อวัน รับน้ำนมดิบเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า 250 ครัวเรือน

27 ปีที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่เคียงข้างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือ

เชียงใหม่เฟรชมิลค์เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2535ตลอด 27 ปี ที่เชียงใหม่เฟรชมิลค์อยู่ในธุรกิจ เราได้ทำงานเพื่อช่วยพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนนมในเขตภาคเหนือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคนมอย่างยั่งยืนในฐานะผู้ผลิตเราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค

นมคุณภาพที่พวกเราภูมิใจ “นมคุณภาพสูงล้านนา”


คุณ  บัลลพ์กุล  ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด

คุณ  บัลลพ์กุล  – คุณ ดาราวรรณ ทิพย์เนตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด กล่าวว่า โครงการนมคุณภาพสูงล้านนาเป็นโครงการที่ช่วยยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนำนมดิบและผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่เฟรชมิลค์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับการรับรองในโครงการนมคุณภาพสูงล้านนาตลอดทั้งกระบวนการ คือฟาร์มโคนมคุณภาพสูงล้านนา ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบคุณภาพสูงล้านนา โรงงานแปรรูปนมคุณภาพสูงล้านนา และ สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายให้ได้รับการรับรองจากโครงการและรับซื้อน้ำนมดิบคุณภาพสูงจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าราคาน้ำนมปกติ

ก้าวต่อไปพร้อมๆกัน “Better Together”

          เชียงใหม่เฟรชมิลค์ยืดมั่นในแนวทางการเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและพนักงานของเชียงใหม่เฟรชมิลค์ในทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพการผลิตตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นมที่มีรสชาติดีและมีคุณภาพเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์ และมีสุขภาพดี จากการบริโภคนม

นวัตกรรมอาหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค

        เชียงใหม่เฟรชมิลค์จะมุ่งมั่นในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารที่มีคุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค