รพส.ทองหล่อเชียงใหม่ เปิดตัว “4 คลินิกเฉพาะทาง หัวใจ-ตา-ผิวหนัง-แมว”

รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ เปิดตัว 4 คลินิกเฉพาะทาง หัวใจ-ตา-ผิวหนัง-แมว มุ่งตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง ชูจุดเด่นด้วยการรักษาโดยสัตวแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย พร้อมเดินหน้าขยายคลินิกเฉพาะทางเพิ่มและสร้างศูนย์ดูแลสัตว์สูงวัยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางคลินิกเฉพาะทางในเขตภาคเหนือ

 สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า ปัจจุบัน จำนวนคนโสด คนสูงอายุ หรือคู่ครองที่ไม่มีบุตรมีมากขึ้น ทำให้มีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นขณะเดียวกัน รูปแบบการเลี้ยงสัตว์ก็เปลี่ยนไป จากเดิมที่เคยเลี้ยงนอกบ้านเปลี่ยนมาเป็นเลี้ยงในบ้าน และดูแลเอาใจใส่เหมือนสมาชิกในครอบครัว รสพ.ทองหล่อ เล็งเห็นเทรนด์การเลี้ยงสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้ขยายการบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นโดยเฉพาะการดูแลรักษาเกี่ยวกับโรคเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง โดยได้เปิดคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ขึ้น ล่าสุดได้เปิดคลินิกเฉพาะทาง 4 คลินิกได้แก่ คลินิกหัวใจ คลินิกตา คลินิกผิวหนังและคลินิกแมวขึ้นที่ รพส.ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ใกล้โลตัสรวมโชค

สำหรับคลินิกเฉพาะทางทั้ง 4 คลินิก ดูแลรักษาโดยทีมสัตวแพทย์ที่ได้รับการศึกษาต่อ หรืออบรมทั้งในและต่างประเทศรวมถึงใช้อุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย เช่น คลินิกหัวใจใช้เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล หรือเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องอัลตราซาวน์หัวใจ ซึ่งทำให้สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น, คลินิกตาใช้กล้องตรวจตากำลังขยายสูง กล้องผ่าตัดตา รวมถึงการผ่าตัดตาและการผ่าตัดสลายต้อกระจก, คลินิกผิวหนังใช้กล้องตรวจผิวหนังและกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถแสดงผลทางจอทีวีเพื่อให้เจ้าของเห็นภาพจริงและเข้าใจกระบวนการรักษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีการทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังและการทำวัคซีนภูมิแพ้ให้กับสัตว์เลี้ยง สำหรับคลินิกแมวเน้นการเข้าใจพฤติกรรมและนิสัยของแมว โดยมีห้องตรวจ ห้องฝากเลี้ยงและฝากรักษาที่แยกเป็นสัดส่วน ไม่รวมกับสุนัข ซึ่งนับเป็นคลินิกแมวแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่แยกพื้นที่อย่างชัดเจน

นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องการรักษาแล้ว รสพ.ทองหล่อ เชียงใหม่ ยังให้ความสำคัญกับการบริการและเอาใจใส่ความรู้สึกและดูแลเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วย โดยมีระบบโทรแจ้งนัด มีการติดต่อปรึกษาอาการทางออนไลน์ มีกิจกรรมร่วมกับเจ้าของ รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้ และตอบแทนสังคม ได้แก่ การสัมมนา หรือกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด เช่นการทำวัคซีนและทำหมัน เป็นต้น

“รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ มีเป้าหมายที่จะเปิดคลินิกเฉพาะทางให้ครอบคลุมมากที่สุดในทุกๆ ด้าน โดยในปี 2562 มีแผนที่จะขยายคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ เพิ่มเติมและสร้างศูนย์ดูแลสัตว์สูงวัยและในอนาคต คาดหวังให้ รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของคลินิกเฉพาะทางในเขตภาคเหนือ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของโรงพยาบาลสัตว์ในเครือทองหล่อ” สพ.ญ.กฤติกา กล่าว

ภายในงานเปิดตัว 4 คลินิกเฉพาะทางในครั้งนี้รสพ.ทองหล่อเชียงใหม่ ยังได้เชิญสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ผู้ร่วมงานด้วย โดยการดูแลเรื่องหัวใจนั้นน.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา สัตวแพทย์ประจำคลินิกหัวใจ บอกว่า เจ้าของควรหมั่นพาสัตว์เลี้ยงไปตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง และเริ่มตรวจหัวใจอย่างละเอียดขึ้นเมื่อสัตว์มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หากสุนัขหรือแมวมีอาการเหนื่อยง่าย หอบ เป็นลม ไอตอนกลางคืน ควรรีบพามาพบสัตวแพทย์โดยทันที

ทางด้านสุขภาพตา สพ.ญ. จิตต์พิสุทธิ์ แก้วดวงแสง สัตวแพทย์ประจำคลินิกตา กล่าวว่า โรคตาส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บ กระทบกระแทก มีแผลหลุมที่กระจกตา โดยเฉพาะสุนัขและแมวพันธุ์หน้าสั้น ตาโปน ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะการรับรู้ความรู้สึกของกระจกตามีน้อย ทำให้เกิดแผลได้ง่าย นอกจากนี้ เวลาอาบน้ำต้องระวังแชมพูเข้าตา เพราะความเป็นด่างในแชมพูทำให้เกิดแผลที่กระจกตาได้หมั่นเช็ดทำความสะอาดตา คราบน้ำตา หมั่นสังเกตว่ามีขี้ตา หรือน้ำตาเยอะกว่าปกติหรือไม่ มีอาการตาแดง-ตาขุ่นหรือไม่ หากพบความผิดปกติ ควรรีบพาไปพบแพทย์ ไม่รอให้แสดงอาการหนักหรือรุนแรง และตรวจตาสัตว์เลี้ยงเป็นประจำ โดยเฉพาะเมื่ออายุเริ่มเยอะขึ้น

โรคกี่ยวกับผิวหนังดูเหมือนจะไม่ใช่โรคร้ายแรง แต่ก็กวนใจทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงไม่น้อยซึ่งทางสพ.ญ. ชญาณิศวร์ เลิศลักขณาวงศ์ สัตวแพทย์ประจำคลินิกผิวหนังได้แนะนำว่า การดูแลและป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคผิวหนังถือเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่อย่างมาก ซึ่งโรคผิวหนังที่สามารถพบได้บ่อยคือปรสิตภายนอกอันได้แก่ เห็บ หมัด เหา ไร หากเจ้าของมีการป้องกันสม่ำเสมอจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคที่มาจากปัญหาเหล่านี้ได้และการอาบน้ำด้วยแชมพูที่เหมาะสมกับสภาพผิวหนังในความถี่ที่สม่ำเสมอก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้เช่นกัน

ส่วนคำแนะนำในการดูแลแมวให้ห่างไกลโรคนั้น สพ.ญ.อัจจิมา บุญชื่น สัตวแพทย์ประจำคลินิกแมว ได้ให้หลักการปฏิบัติแก่เจ้าของแมวว่า ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแมวโดยทำวัคซีนป้องกันโรค ป้องกันเห็บหมัด และพยาธิหนอนหัวใจนอกจากนี้ ควรเลี้ยงแมวในระบบปิดลดความเครียดในแมว และอย่าละเลยที่จะดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขอนามัยในบ้าน เช่นการดูแลเรื่องการรับประทานอาหาร และการขับถ่าย เป็นต้น