โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เปิดตัวงานวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

0 170131 1018 เชียงใหม่ ราม

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคมที่ผ่านมา ณ โถงผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม อาจารย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พร้อมด้วย อาจารย์นายแพทย์วรินทร์ หวังซื่อกุล อายุรแพทย์โลหิตวิทยา และ คุณพลอย ชิดจันทร์ ห่ง นักแสดงที่มีชื่อเสียง ร่วมกันเสวนาเปิดตัวงาน วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ท่ามกลางผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170131 1021 เชียงใหม่ ราม

อาจารย์สุเมธ ฮั่นตระกูล กล่าวว่า โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก โดยจากสถิติของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคนี้จำนวนมาก ซึ่งโรคไข้เลือดออกสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและมีความรุนแรงหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ดังนั้น โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม  จึงนำ วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก บริการแก่ชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน โดยสามารถป้องกันโรคไช้เลือดออกสายพันธุ์ ๑, ๒, ๓, และ ๔ และลดการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงได้ถึงร้อยละ ๙๓.๒

0 170131 1027 001 เชียงใหม่ ราม

ผลจากการวิจัย แพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดนี้ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ ๙-๔๕ ปี ซึ่งจะเกิดประสิทธิผลดีกว่ากลุ่มอายุอื่น

0 170131 1054

ปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มี วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ในราคาแพ็คเกจ ๙,๐๐๐ บาท (จำนวน ๓ เข็ม รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่าเวชภัณฑ์ ยกเว้นค่าแพทย์) จากปกติเข็มละ ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งราคาแพ็คเกจนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่จะถึงนี้

เชียงใหม่ ราม

วัคซีนนี้เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ ๑, ๒, ๓, และ ๔ ลดการเกิดโรคไข้เลือดออกที่มีความรุนแรงได้ถึงร้อยละ ๙๓.๒ และใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ ๙-๔๕ ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ ๙๒๐๓๐๐ แผนกอายุรกรรม และศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

 

 พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว