Northern Thailand Food Valley 2018 ภายในงาน Lanna Expo 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

Northern Thailand Food Valley 2018 ภายในงาน Lanna Expo 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปในภูมิภาค พร้อมเข้าสู่เวทีการค้าโลก เชิญ ชม ช๊อป ชิม ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่ออนาคตในราคาสุดพิเศษ

เชียงใหม่-วันที่ 23 มิถุนายน 2561ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายพรเทพ การศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด โซน Northern Thailand Food Valley 2018 ภายในงาน Lanna Expo 2018 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางจันทรรัตน์ ปิยะพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ผลักดันให้เกิดโครงการ Northern Food Valley ตั้งแต่ปี 2555 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อริเริ่มการสร้างฐานที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เดินหน้าไปสู่ ‘ครัวโลก’ หรือ Food Forward ได้อย่างมั่นคง ภายใต้การรู้จักและเลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม อันจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของภาคเหนือให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) นับตั้งแต่ภาคการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการที่จะสามารถเสริมสร้างจุดแข็งของระบบอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะได้อาหารที่ดี ปลอดภัย และมีคุณค่า รสชาติ ตลอดจนรูปลักษณ์ที่ปรับให้เข้ากับผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลกอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สำหรับการดำเนินดำเนินโครงการ Northern Thailand Food Valley ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มาบูรณาการความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ดังนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1/ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่/ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) / สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)/ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(FIN)/ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1(BOI) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ (สวทช.) รวมถึง สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมโอบิฮิโร (OCCI) จังหวัดโทะกะจิ ประเทศญี่ปุ่น ได้ตกลงความร่วมมือในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย จังหวัดโทะกะจิ ประเทศญี่ปุ่น และรัฐเคดะห์ ประเทศมาเลเซียขึ้น โดยมีเป้าหมายการสร้างแบรนด์สินค้า และการพัฒนาพื้นที่ Northern Food Valley

กิจกรรมที่จัดขึ้นในโซน Northern Thailand Food Valley ภายในงาน Lanna Expo 2018 สำนักอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนมากกว่า 200 บูท โดยมีไฮไลท์ที่สำคัญ ได้แก่ Northern Creative Food to the Future พาวิลเลี่ยน ที่จะนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตจากผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษาชั้นนำ การจำหน่ายอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่น (Yatai) โดยเมือง Obihiro จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ปะทะกับร้านอาหารชั้นนำของภาคเหนือตอนบน 1 Chiang Mai Food Truck Club นำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายบนรถตกแต่งสวยงาม มีเอกลักษณ์ และสไตล์เฉพาะตัว การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จากผู้ประกอบการชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ ผักผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส ของทานเล่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ชาและกาแฟ การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่จากกรุงเทพ มาทำการเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้งาน Lanna Expo 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปมาชมศักยภาพทางด้านอาหารของภาคเหนือได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ บริเวณ ฮออล์ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์ 0-5330-4346-7