กรมชลประทานยังระบายน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำภาคใต้ต่อเนื่อง พร้อมระดมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม รับมือฝนหนักรอบใหม่ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฝนตกหนักภาคใต้ ช่วง ๑๘-๒๒ ม.ค.นี้

๑๗ มกราคม ๒๕๖๐นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วม ปัจจุบันยังมีพื้นที่น้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา ซึ่งกรมชลประทานยังคงเดินหน้าระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนครศรีธรรมราช น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ปัจจุบันลดลงเหลือ ๒๖๓,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จากปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งสิ้นประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งการระบายน้ำต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ส่วนสุราษฎร์ธานี ระดับน้ำในแม่น้ำตาปี บริเวณอำเภอพระแสง ลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว แต่ระดับน้ำที่อำเภอเคียนซา ยังสูงกว่าตลิ่ง ๑ เมตร แนวโน้มทรงตัวและลดลง โดยคาดว่า จะลดต่ำกว่าตลิ่งในวันที่ ๒๐ มกราคมนี้ เนื่องจากมีฝนตกลงมาทางตอนบนของลุ่มน้ำ ส่วนที่อำเภอพุนพิน ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง ๒๑ เซนติเมตร เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนบางช่วงเวลา แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองท่าข้าม
สำหรับคาดการณ์สภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในวันที่ ๑๗ มกราคม และในช่วงวันที่ ๑๘-๒๒ มกราคมนี้ ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง นั้น กรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือลงไปติดตั้งเพิ่มเติมจากของเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักรอบใหม่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรายงานให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001170010059)