กรมศิลปากรจัดสร้างโรงขยายแบบเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

๔ มกราคม ๒๕๕๙นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ว่า กรมศิลปากรดำเนินการล้อมรั้วบริเวณด้านข้างฝั่งทิศใต้ท้องสนามหลวงและก่อสร้างโรงขยายแบบ เพื่อเตรียมการก่อสร้างพระเมรุมาศตามกำหนดเวลาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจะหารือกับกรุงเทพมหานครเข้ามาล้อมรั้วพื้นที่จัดสร้างอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนนี้ เบื้องต้นอาจจะยังไม่ล้อมจนเต็มพื้นที่ทั้งบริเวณฝั่งทิศใต้ โดยจะทยอยดำเนินการในพื้นที่จะต้องใช้จัดสร้างก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง
ส่วนความคืบหน้าการจัดสร้างเครื่องประกอบพระเมรุมาศ นั้น ช่างสิบหมู่เร่งหล่อหุ่นต้นแบบประติมากรรม เช่น เทวดา และสัตว์หิมพานต์ต่าง ๆ เป็นต้น ก่อนที่จะนำไปหล่อรูปจริงยังโรงขยายแบบท้องสนามหลวง ส่วนการจัดสร้างพระโกศจันทน์นั้นเริ่มขยายลายแบบ ๑ ต่อ ๑ แล้ว และในสัปดาห์หน้า จะให้ประชาชนและช่างฝีมือด้านต่าง ๆ ที่สมัครเป็นจิตอาสาช่วยงานทยอยเข้าไปทดสอบฝีมือ ซึ่งภายหลังจากการคัดเลือกแล้ว จะให้ไปช่วยงานยังโรงขยายแบบท้องสนามหลวงต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001040010039)