กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” ในวันที่ ๑๔ มกราคมนี้ที่สนามเสือป่า

๕ มกราคม ๒๕๖๐นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการแถลงข่าวจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา ว่า กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโดยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สนามเสือป่า ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ ๖๒ แล้ว โดยในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กว่า “เด็กไทย ใส่ใจการศึกษา พาชาติมั่นคง” ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นปลูกฝังความมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติ สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ใช้ชื่อว่า ต้นกล้าของพ่อ โดยจัดพิมพ์ทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ ฉบับ จัดจำหน่ายในโรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศในราคา ๑๕ บาท ด้วย
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้น ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก คือ นำเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน ๗๗๙ คน เข้าเยี่ยมคาราวะและรับโล่รางวัลพร้อมโอวาทจากนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ และกิจกรรมฉลองวันเด็กในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ที่สนามเสือป่า ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเปิดบูธกิจกรรมรวม ๒๒๓ บูธ แบ่งเป็นทั้งหมด ๖ สถานี ได้แก่ เวทีกลาง สถานีกิจกรรมหลักเพื่อเฉลิมฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ศิลปินดารา เล่มเกมตอบคำถาม ของขวัญวันเด็ก แอดนิมิชั่นพระมหาชนก สถานีอัจฉริยะภาพ โซนกิจกรรมมุ่งเน้นให้เด็กเห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สถานีพอเพียง มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ความหมายของความพอเพียงและด้านเกษตรทฤษฎี สถานีนวัตกรรม มุ่งเน้นให้เด็กเห็นพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้านสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา สถานีธรรมมะจากพระราชา มุ่งเน้นธรรมมะของพระราชา และสถานีอิงลิชฟอร์ฟัน มุ้งเน้นความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน การเรียนรู้ชีวิต และกิจกรรมเสริมความรู้ทางภาษา พร้อมสนทนาภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา คุณแอนดรูว์ บิ๊ก นอกจากนี้ ภายในงานมีไฮไลท์นายกรัฐมนตรีแจกของขวัญเด็ก ๆทั้งของเล่น สมุดหนังสือ ขนม และการเขียนไปรษณียบัตร คำสัญญา ทำดีถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: นพรุจ กล่ำทอง

ผู้เรียบเรียง: อรจินดา บุรสมบูรณ์
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001050010065)