ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รายการกำหนดวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย คือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบ ให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง: ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6002070010014)