นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

วันนี้ (14 ม.ค. 62) เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชน และเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเรื่อง การบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวแม่แจ่ม กลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ ร่วมต้อนรับจำนวนมาก

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาส พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้แก่ผู้แทนชุมชน, มอบเอกสารโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำ 1,2 ให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและให้โอวาทกับประชาชน พร้อมชี้แจงมอบนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้มอบอุปกรณ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้แก่ผู้แทนชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศชุมชน ที่แสดงถึงการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มโมเดล และต้นแบบการจัดการขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

/////////////////////

นฤมล วรรณพริ้ง , คมศักดิ์ หล่อเถิน / ส.ปชส.ชม
14 มกราคม 2562