ปภ. เตือน ๕๒ จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง ช่วงวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้น อากาศจะหนาวเย็นลง โดยอุณหภูมิลดลง ๔-๘ เซลเซียส และในช่วงวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะแรก และอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิลดลง ๔-๖ องศาเซลเซียส กับมีลมพัดแรง จึงมีการประสาน ๕๒ จังหวัด แยกเป็น ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ จังหวัด ภาคกลาง ๑๐ จังหวัด และภาคตะวันออก ๗ จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว ให้กำหนดมาตรการเชิงรุกป้องกันอุบัติภัยจากการท่องเที่ยว และอุบัติเหตุทางถนนจากหมอกลงจัด รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุและดับเพลิงทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสภาพอากาศหนาวเย็นและลมพัดแรง สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย ๑๗๘๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง: อรจินดา บุรสมบูรณ์

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6002100010003)