ประชาชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลราษฎรมาโดยตลอด

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วสารทิศยังคงพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่เดินทางไปในวันนี้ ไปจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งคณะที่กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และทุกคนตั้งใจเดินทางไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกด้านตลอดระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี

นายธเนศ โชคดี ชาวกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปพร้อมกับครอบครัว กล่าวว่า ทุกโครงการที่พระองค์ทรงทำไว้ ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทั้งชาติเท่านั้น แต่นานาชาติยังนำแนวคิดของพระองค์ไปใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพลเมืองในประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีประชาชนและจิตอาสารวมนำอาหารและน้ำดื่ม จำนวนมากไปมอบให้กับผู้ที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพ บริเวณด้านหน้าประตูเทวาภิรมย์ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: เพชรทัย เกิดโชติ

ผู้เรียบเรียง: อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6002010010028)