ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ – ณ บริเวณโดยรอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังวันนี้ ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางไปเพื่อกราบสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่เนืองแน่นเช่นช่วงแรก ๆ แต่ทุกคนต่างตั้งใจเดินทางไป และมีจำนวนมากที่เดินทางมาซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ ด้วยต้องการไปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เช่น นางหนูกิจ ศรีฟ้า เป้นต้น ที่ตั้งใจเดินทางไปจากจังหวัดนครปฐมกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ แล้วที่มีโอกาสไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งก็ยังรู้สึกไม่เปลี่ยนแปลงคือ ปลาบปลื้มและตื้นตัน จนน้ำตาจะไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
บรรยากาศโดยรอบท้องสนามหลวง นั้น แม้ด้านหนึ่งจะมีการกั้นรั้วเพื่อปรับพื้นที่แล้ว แต่จุดให้บริการประชาชน ทั้งเต้นท์พยาบาล จุดยืมผ้าถุงสำเร็จรูป และบริการอื่นยังให้บริการปกติ รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตึกถาวรวัตถุ หรืออาคารสีอิฐ ที่ภายในจัดแสดงธนบัติ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวาระต่าง ๆ รวมถึงแสตมป์ที่จัดทำขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือเชิดชูพระเกียรติคุณอันใหญ่ยิ่ง ยังเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคมนี้ ก่อนจะกลับไปให้บริการตามปกติคือ เปิดวันพุธ-วันอาทิตย์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล อุดมพร / สวท.ผู้เรียบเรียง : อาทิตยา เจียรวัฒนวงศ์แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001270010076)