ประชาชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่สนามหลวงเพื่อเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ – พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดทั้งวัน ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร และอาสาสมัคร ต่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในพื้นที่อย่างเต็มที่ แม้สภาพอากาศจะค่อนข้างอบอ้าว โดยเฉพาะการตรวจตราและคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว รวมทั้งตรวจตราไม่ให้มีผู้ใดพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวงอีกด้วย

นายเศรษฐวุฒิ จำเริญรัตน์ หนึ่งในประชาชนที่เข้าแถวรอสักการะพระบรมศพ กล่าวว่า ตนเดินทางจากจังหวัดลพบุรี เพื่อทำตามสิ่งที่ตั้งใจ คือ การสักการะพระบรมศพ และจะร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลไปตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ท้องสนามหลวง ควรเตรียมความพร้อมของตัวเอง แต่งกายให้เรียบร้อย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางไปสักการะพระบรมศพได้ จนถึงเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: พิพรรธ ไทยเล็ก / สวท.

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001280010075)