ประชาชนทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ – บรรยากาศที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าวันนี้ ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจแต่งชุดไว้ทุกข์สีดำทยอยเดินทางไปรอเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเจ้าหน้าที่ทยอยให้ประชาชนชุดแรกเข้าไปสักการะพระบรมศพฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. ผ่านทางประตูวิเศษไชยศรี ก่อนที่หลังเวลา ๐๘.๐๐ น. จะให้เข้าไปผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ เนื่องจากต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับตรวจตราบุคคลเข้า-ออกตามจุดคัดกรองผ่านเครื่องสแกนและตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระอย่างเข้มงวด ซึ่ง นายสมพร เย็นเอง ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า เมื่อทราบข่าวสวรรคตก็เสียใจและคิดว่าต้องหาโอกาสไปถวายสักการะพระบรมศพฯ ให้ได้ ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งทุกวันได้น้อมนำแนวทางพระราชดำรัสทุกอย่างมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะนำมาสอนหนังสือให้กับเด็กนักเรียน
สำหรับประชาชน สามารถเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทุกวันจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. พร้อมแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพและห้ามบันทึกภาพตามที่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแนะนำ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง: ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL6001310010007)