ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกภาคส่วน และจิตอาสาเฉพาะกิจ ที่ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตลอดจนพระราชพิธีเสร็จสิ้นลง

ทั้งนี้ ได้นำสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของรัฐบาล และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มากล่าวให้ผู้ร่วมประชุมว่า รัฐบาลขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมงาน การฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิริยยศ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน จำนวนกว่า 10 ล้านคน ที่หลั่งใหลกันมากราบถวายบังคมพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดเวลา 1 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวก ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะบริเวณพระเมรุมาศ พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มวางดอกไม้จันทน์ทุกแห่ง ตลอดจนพระราชพิธีเสร็จสิ้นลง และขอขอบคุณจิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาทั่วไป ที่ต่างเสียสละอาสาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นน้ำใจซึ่งกันและกัน และที่นับว่าสำคัญยิ่ง คือ ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามคำร้องขอของราชการซึ่งจำเป็นต้องกำหนดขึ้น เพื่อเป็นไปตามความเป็นเรียบร้อย ตลอดจนสื่อมวลชน นักกีฬา และศิลปิน ทั้งนี้เป็นเพราะเราทั้งหลายต่างมีส่วนรวมจิตใจร่วมกัน มีพระองค์เดียวกัน มีปรารถนาจะพูดและคิดเห็นตรงกันคือ การทำความดีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครมาแนะนำ

ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ โดยห้ามผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอแต่ละแห่งในท้องที่ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถกระทำได้ในห้วงเวลาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ปล่อยตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงเวลา 10.00 น. ยกเว้นการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮม) ให้กระทำการจุดและปล่อยตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. (ปี พ.ศ. 2560 ตรงกับวันที่ 3 พ.ย.60) โดยสถานที่จุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควันที่อยู่ในเขต และนอกบริเวณใกล้เคียงสนามบินเชียงใหม่ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบิน ที่อยู่ห่างจากทางขึ้น-ลง ของเครื่องบิน ห่างข้างละ 4.6 กม. และระยะทางยาว 18.5 กม. จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ด้าน และเส้นทางการบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ ซึ่งผู้ใดไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตตามประกาศฯ ไม่ถือเป็นเหตุพ้นผิดหากการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน

โอกาสนี้ ยังได้มอบโล่เกียรติคุณและเข็มขัดเชิดชูเกียรติรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก และมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 (สำนักงานเกษตรเชียงใหม่)
/////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / ส.ปชส.เชียงใหม่
30 ตุลาคม 2560