สวนสัตว์เชียงใหม่ชวนชม แพนด้าแดงแสนน่ารักอย่างใกล้ชิด

 สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับแพนด้าแดงจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 1 ตัว พร้อมแล้วที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชมความน่ารักของเจ้าแพนด้าแดงแสนน่ารัก พบกัน 21 มิถุนายน 2562 นี้เป็นต้นไป ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันเปิดส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ในวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ส่วนจัดแสดงแพนด้าแดง ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งภายในงาน มีการจัดตั้งขบวนให้การต้อนรับแพนด้าแดง โดยมีน้องๆ เด็กนักเรียน รวมทั้งเหล่าบรรดามาสคอตสัตว์ต่างๆ มายืนรอให้การต้อนรับ แพนด้าแดง กันอย่างอบอุ่น “แพนด้าแดง” หรือ “Red Panda” มีชื่อว่า “ไทเกอร์” เป็นเพศผู้ 1 ตัว เกิดในปี พ.ศ. 2556 ปัจจุบันอายุประมาณ 6 ปี ได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา และได้อยู่ในที่พักสัตว์ เพื่อให้แพนด้าแดงสามารถปรับสภาพเข้ากับส่วนจัดแสดงใหม่ ซึ่งทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงสถานที่ที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด ใช้เป็นที่อยู่ของแพนด้าแดง โดยจัดเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด และส่วนห้องแอร์ ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นแพนด้าแดงผ่านกระจกใสได้ตลอดเวลา

“แพนด้าแดง” เป็นสัตว์ตระกูลใกล้เคียงกับกลุ่ม “แรคคูน” แพนด้าแดงมีนิ้วถึง 6 นิ้วที่พิเศษ เพื่อช่วยในการจับใบไผ่เหมือนแพนด้ายักษ์ มีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติอยู่แถบเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งใกล้เคียงกับถิ่นอาศัยของแพนด้ายักษ์ พบได้ในประเทศจีน ภูฏาน เมียนมาร์ ปัจจุบันแพนด้าแดงเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าหายาก อาหารหลักของแพนด้าแดงจะเป็นใบไผ่ นอกจากนี้ก็กินลูกสน รากไม้ ลูกไม้ เห็ด บางครั้งกินไข่นก และลูกนก

เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านชมความน่ารักของ”ไทเกอร์” ได้ทุกๆวัน ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ!!