กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือกับภาคเอกชน อีมิเน้นท์แอร์ ฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศไทย ยักระดับมาตรฐานแรงงาน เป็นที่ยอมรับระดับโลก

เชียงใหม่-วันศุกร์ที่ 4

Read more