“โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด” เทศบาลนครเชียงใหม่ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และสถานรับเลี้ยงเด็ก สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไข

Read more

อำเภอสันกำแพงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คว้ารางวัลชนะเลิศขบวนแห่รถบุปผชาติประเภทสวยงามที่เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดขบวนแ

Read more

เชียงใหม่เปิดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 อย่างยิ่งใหญ่

นักท่องเที่ยวจำนวนมากชื่

Read more