กุมภาพันธ์ 29, 2024

งานประเพณีไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน ร่วมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ