ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ เปิดตัวยิ่งใหญ่ พร้อมช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าว สอดคล้องกับยุคดิจิทัล 4.0 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

เชียงใหม่-(15 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 17.00 น. ที่ โรงแรม กรีนเลค รีสอร์ท ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวชมรมฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมแนะนำประธานชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารฯ ชุดก่อตั้งชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ ประจำปี 2562-2563 นำโดย นายสรวิชญ์ กันธิตระกูลวงศ์ ประธานชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารฯ จำนวน 14 ท่าน

 โดยได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และร่วมพูดคุยเรื่องทิศทางสื่อออนไลน์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ และบุคคลสำคัญ ทั้งจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนงที่มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย

ด้วยปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในยุคดิจิทัล 4.0 จึงทำให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาให้ความสนใจทำการตลาดออนไลน์ และสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก สื่อออนไลน์ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการรวมกลุ่มจัดตั้ง “ชมรมสื่อออนไลน์เชียงใหม่” เพื่อรวบรวม และเป็นการคัดกรองสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาการแสดงออก พร้อมป้องกันเสรีภาพของสื่อฯ บนอินเทอร์เน็ต, ช่วยเหลือและส่งเสริมสื่อฯ ให้มีความรับผิดชอบ, สร้างศักยภาพของสื่อฯ ที่มีความหลากหลายทางอิสระและความสามารถทางวิชาชีพของบุคคล, ส่งเสริมการเข้าถึงอย่างกว้างขวางในข้อมูลและธรรมาภิบาล และดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ตลอดจนช่วยเหลือสมาชิกของชมรมฯ ในด้านกฎหมายและข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลด้านข่าวประชาสัมพันธ์