ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันยิงปืน

ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษา
จัดการแข่งขันยิงปืน TO BE NUMBER ONE: Shooting cup

28 เมษายน 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษา จัดการแข่งขันยิงปืน TO BE NUMBER ONE : Shooting cup แบ่งออกเป็น 5 ประเภทการแข่งขัน ซึ่งสามารถประชันฝีมือได้ทั้ง มือใหม่ มือทั่วไป และมือโปร ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นางกุลวดี สวัสดี หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษา กำหนดจัดการแข่งขันยิงปืน TO BE NUMBER ONE : Shooting cup ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเป็นการหารายได้เข้าชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ดำเนินการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้าราชการ ข้าราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ หรือผู้มีชื่อในนามผู้ร่วมสนับสนุนในถ้วยท็อปกัน
นางกุลวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันแบ่งเป็นประเภท 5 ประเภท ดังนี้
 ระยะ 10 เมตร (ในเวลา 1 นาที)
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือใหม่) 5 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือทั่วไป) 3 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (สุภาพสตรี) 3 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (ขนาด 9 มม.) 3 รางวัล
 ระยะ 15 เมตร (ในเวลา 1 นาที)
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือใหม่) 5 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือทั่วไป) 3 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือทั่วไป) 3 รางวัล
– ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด รวมปืน (มือโปร) 3 รางวัล
 ระยะ 25 เมตร ปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด ในเวลา 1 นาที รวมปืน (มือโปร) 3 รางวัล
 ปืนสั้นบั่นเสา ระยะ 7 เมตร ทีมละ 3 คน 1 รางวัล
 Team Shooting รางวัลคะแนนรวมสำหรับหน่วยงานราชการที่ส่งเป้าให้นับคะแนน 1 รางวัล
ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ข้าราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน TO BE NUMBER ONE : Shooting cup ในครั้งนี้ สมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่ เวลา 07.30 น.เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนวิชญ์ จันทน์ผา โทร 087-7989449, นายนภดล น้อยมณี โทร 096-6911101 หรือ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 113
——————-
24 เม.ย. 61
งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โทร 053-211048 ต่อ 103