วิ่งการกุศลมินิมาราธอน “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน ” (Moving forward Mini marathon 2019)


งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน ” (Moving forward Mini marathon 2019) โดย เดอะ นิว คอนเซปท์ กรุ๊ป เพื่อมอบรายได้สบทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

งานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน ” (Moving forward Mini marathon 2019) โดย เดอะ นิว คอนเซปท์ กรุ๊ป เพื่อมอบรายได้สบทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


จัดขึ้นเป็นครั้งแรก กับกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศล “ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน” (Moving Forward Mini Marathon 2019) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวเปิดงานโดย คุณจิตระเสน กีรติบุตร ผู้บริหาร เดอะ นิว คอนเซปท์ กรุ๊ป
เปิดรับสมัครวิ่งทั้งในระยะ 5 กม. และ 10.5 กม. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและเงินบริจาค มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) สมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ซึ่งบรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้

ก้าวด้วยใจไปด้วยกัน