งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว”

เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และ นางสาวชวนัถ สินธุเขียว นายกสมาคมไทยล้านนาสปา ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว ท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมาก

170203 1737 เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมไทยล้านนาสปา กำหนดจัดโครงการ เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว (ฺBeauty Rejuvenated @Chiang Mai season 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มสตรีและนักท่องเที่ยวทั่วไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีศักยภาพและบทบาทในการตัดสินใจเลือกการเดินทางท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้เกิดการท่องเที่ยวสู่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งปี

170203 1656 002 170203 1658 170203 1659 170203 1705 170203 1707 002 เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและความงามของจังหวัดเชียงใหม่สู่นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนาสปา จึงร่วมกันจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้น

170203 1724 004 170203 1724 005 170203 1725 001 170203 1725 002 เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยวเชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว

กิจกรรมภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เชียงใหม่สุนทรี สตรีท่องเที่ยว ครั้งนี้ นอกจากจะมีการแถลงข่าวแล้ว ยังมีการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปาจากสปาชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงชุด “วิมานแก้วเวียงพิงค์” และการแสดงแฟชั่น โชว์ความสวยงามและความโดดเด่นผ่านตัวแทนจากสปาแต่ละแห่งพร้อมการตกแต่งดอกไม้ดีไซน์แบบประดับบนตัวคน จากแชมป์จัดดอกดไม้แห่งประเทศไทยปจะจำปี ๒๕๖๐ รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว