ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

โบว์ลิ่งการกุศล

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา ณ บุลลี่โบว์ ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ดร.อุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์พัฒนาเชียงใหม่ จำกัด  เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางสมาชิกของชมรมและสื่อมวลชนจำนวนมาก

0 170128 1127 โบว์ลิ่งการกุศล

ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดการดูแลสวัสดิการให้แก่สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกของชมรม รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ ตามแต่โอกาสจะอำนวย ในห้วงหลายปีที่ผ่านมาชมรมไม่ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เช้าชมรม ทำให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริหารชมรมจึงมีมติร่วมกัน จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนสำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกชมรม จึงมีการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนส่งทีมร่วมแข่งขัน

0 170128 1031 0 170128 1033 0 170128 1034 โบว์ลิ่งการกุศล

การแข่งขันโบว์ลิ่งครั้งนี้เป็นการแข่งขันแบบประเภททีม ๒ คน นับคะแนนแบบคู่สไตร์ท คี่สแปร์ ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว