Single Column Posts

กุมภาพันธ์ 22, 2024

นายกฯ เศรษฐา ชมการแสดง “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง” ที่ วัดเจดีย์หลวงฯ เชียงใหม่

นายกฯ เศรษฐา ชมการแสดง แสง สี เสียง ในกิจกรรม “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง” ที่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ นำนวัตกรรมแสงเลเซอร์ มาช่วยถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์หลวงแห่งอาณาจักรล้านนา

ค่ำวันนี้ (29 พ.ย. 66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการแสดง แสง สี เสียง ในกิจกรรม “ต่อยอดแสงหลวง บวงสรวงมหาเจดีย์ ป๋าเวณียี่เป็ง” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงงานเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566

โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงแสง สี เสียง ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มาช่วยถ่ายทอดถึงเรื่องราวในอดีตที่ยิ่งใหญ่ของมหาเจดีย์หลวงแห่งอาณาจักรล้านนา ด้วยการใช้แสงแสงเลเซอร์ยิงขึ้นสู่องค์พระเจดีย์ เพื่อช่วยเติมเต็มรูปทรงและสัดส่วนขององค์เจดีย์หลวงในส่วนที่ขาดหายไป จากการพังทลายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างหนักเมื่อกว่า 500 ปีก่อน ทำให้สามารถเห็นเป็นรูปองค์เจดีย์ที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งมีความสูงประมาณ 70 เมตร ได้ด้วยตาเปล่า โดยใช้เทคนิค projection หรือ การฉายอุโมงค์แสง ให้ปรากฎเป็นเส้นรอบรูป outline ที่แสดงสัดส่วนความสูงของเจดีย์ที่ใกล้เคียงขนาดจริง ให้ผู้ชมสามารถใช้จินตนาการของตัวเองในการเติมเต็มภาพของเจดีย์ที่สมบูรณ์

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ยังได้ติดตามความคืบหน้าการบูรณะพระวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งได้รับเงินทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย