เชิญร่วมงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐” ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่เชียงใหม่

ททท เชียงใหม่

เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน สัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ในงาน มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด

12593835_848010338659359_808381379826537325_o ืnawapressonline

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ จุดน่าสนใจประการหนึ่งของงานคือ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อชมความงามของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งดอกไม้ ศิลปวัฒนธรรม และการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น

12698705_851202481673478_373838670383775631_o ืnawapressonline

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบการจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล FLOWER FESTIVAL OF THE YEAR จาก NORTH AMERICA GARDEN TOURISM NETWORK และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ชาวไทยยังอยู่ในช่วงถวายอาลัย จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ “แนวคิด ๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” การแสดงดนตรีในสวนวงออเครสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดง Light and Sound Water Hologram การแสดงโคมแขวนดอกไม้ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน และการประกวดนางงามบุปผชาติ ณ บริเวณสวนสาธารณหนองบวกหาด

12694963_850482891745437_8206337892730479520_o ืnawapressonline

ส่วนขบวนแห่ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตระการตา นั้น จะจัดให้มีขึ้นใน ๔ กุมภาพันธ์ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ เชิงสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งกะต๊ำ ประตูเชียงใหม่ ตามลำดับ แล้วเลี้ยวเข้าสวนสาธารณหนองบวกหาดทางประตูสวนปรุง

12658030_848210685305991_5939021906037897579_o ืnawapressonline

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๖

ืnawapressonline

พิพัฒน์ ศรีตะวัน รายงาน