เชียงใหม่เปิดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 อย่างยิ่งใหญ่

ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ๒๕๖๐

นักท่องเที่ยวจำนวนมากชื่นชมและถ่ายรูปดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณที่กำลังบานสะพรั่งอย่างงดงาม ภายในสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดการแสดงเฉพาะช่วงมหกรรมไม้ดอกดไม้ประดับ ๓-๕ ธันวาคมนี้เท่านั้น

0 170203 1938 0 170203 1943 0 170203 1951 ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ๒๕๖๐

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยว ส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก ท่ามกลางมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทิวลิปกว่า ๒๐,๐๐๐ ดอก ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ “ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวในร่วมงานไม้ดอกไม้ประดับในครั้งนี้

0 170203 1903 0 170203 1922 0 170203 1923 ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ๒๕๖๐
จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกันจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐: 41th Chiang Mai Flower Festival 2017 ขึ้น ระหว่างวันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0 170203 1903 ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ๒๕๖๐
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ จุดน่าสนใจประการหนึ่งของงานคือ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อชมความงามของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งดอกไม้ ศิลปวัฒนธรรม และการแต่งกายของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่มีรูปแบบการจัด มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางกลับไปท่องเที่ยวซ้ำ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๔๐ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล FLOWER FESTIVAL OF THE YEAR จาก NORTH AMERICA GARDEN TOURISM NETWORK และเนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ชาวไทยยังอยู่ในช่วงถวายอาลัย จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการ “แนวคิด ๗๒๐ ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” การแสดงดนตรีในสวนวงออเครสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การแสดง Light and Sound Water Hologram การแสดงโคมแขวนดอกไม้ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน และการประกวดนางงามบุปผชาติ ณ บริเวณสวนสาธารณหนองบวกหาด                                                                      
0 170203 2011 ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ๒๕๖๐
ส่วนขบวนแห่ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตระการตา นั้น จัดให้มีขึ้นใน ๔ กุมภาพันธ์ ณ เชิงสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ แจ่งกะต๊ำ ประตูเชียงใหม่ ตามลำดับ แล้วเลี้ยวเข้าสวนสาธารณหนองบวกหาดทางประตูสวนปรุง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ๑๐๕/๑ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ โทร. ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๔-๕ โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๘๖๐๖

พิพัฒน์ ศรีตะวัน ภาพ/ข่าว