กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครแล้ว !! PM AWARD 2020 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2563

กรมส่งเสริมการคระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครแล้ว !! PM AWARD 2020 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 เมษายน 2563 เชิญผู้ประกอบธุรกิจ ส่งออก เข้าร่วมสมัคร พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจมากมาย!!

นางสาวประอรนุช ประนุช
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 26 ก.พ.2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมสัมมนาแนะนำการสมัคร โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 PRIME MINJSTER’S EXPORT
AWARD 2020 ที่โรงแรม ยู นิมมาน จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ตลอดจน
สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมรับฟังกว่า 120 คน

นางสาวประอรนุช ประนุช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กล่าวว่าโครงการ PM AWARD ปีนี้เป็นปีที่ 29 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อดำเนินการคัดเอกผู้ประกอบการไทยในกลุ่มธุรกิจส่งออกที่มีการผลิตสินค้าและบริการไทย ที่มีความโดดเด่นในด้านนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชาชีพ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1) รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) 2) รางวัลสินค้นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) 3) รางวัลแบรนต์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thal Band) 4) รางวัลสินคไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Desig) 5) รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) 6) รางวัลสินค้หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) และ7)รางวัลสินค้าฮาลาล ยอดเยี่ยม (Best Halal)


ทั้งนี้ บริษัทที่ผ่นการพิจารณาและผ่านเกณฑ์การตัดสินจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรางวัลนี้ ซึ่งแตกต่างจากรางวัลอื่น ๆ คือ ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี พร้อมได้รับสิทธิพิเศษกับกรมทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่น โอกาสในการร่วมกิจกรรมเจรจการค้า ร่วมออกบูทในต่างประเทศ, ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา, ขายของออนไลน์บน Thaitade.om พร้อมทั้งยังได้รับการประชาสัมพันธ์ โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกเผยแพร่ผ่านสื่อทั้งในและต่างประเทศและกระจายไปยังผู้ซื้อทั่วโลกผ่านสำนักงานทูตพาณิชย์ 58 แห่งและเครือข่าย นอกจากนี้สามารถใช้ตรา PM Export Award ในการส่งเสริมการขายได้อีกด้วย ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่โทร 081-198-7873,081-989-2402 อีเมล์ : Info@pm-award.com เว็บไซต์ ww.pm-award.com.