จังหวัดลำปางคัดสรรสินค้าสุดยอดของดีของจังหวัดลำปาง มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง ที่ Lanna Expo 2019

ลำปาง…นครหัตถศิลป์ ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการทั้ง 4 จังหวัด ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การสร้างเศรษฐกิจให้มีมูลค่าสูง

งาน Lanna Expo 7 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวมถึงภาคเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงความต้องการของตลาด เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าในระดับนานาชาติ โดยเน้นการจัดแสดงสินค้า การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ให้สินค้าเป็นที่รู้จักและรับรู้ถึงศักยภาพที่โดดเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาคนทั่วโลก

ด้านจังหวัดลำปาง ได้คัดสรรสินค้าที่เป็นสุดยอดของดีของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะเซรามิกที่เป็นสินค้าโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ทั้งสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน ของตกแต่งบ้านที่มีคุณภาพมาให้ได้เลือกช้อปกันอย่างหลากหลาย รวมถึงงานแกะสลักไม้ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางได้นำผู้ประกอบการ ร่วมงาน มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง แสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน Lannaexpo2019 ซึ่งอยู่ภายในโซน Lanna Handicraft Festival จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลป์ร่วมสมัย

ภายในงานยังมีกิจกรรมโชว์ สุดยอดผลิตภัณฑืหัตถกรรม จากจังหวัดลำปาง กิจกรรมตอบถามแรกของรางวัล โดย มหกรรมเซรามิกและหัตถกรรมลำปาง นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน Lannaexpo2019 อยู่ภายในโซน Lanna Handicraft Festival จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลป์ร่วมสมัย โดยมีกิจกรรม โชว์ Display ผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรคสุดยอดของลำปาง

กิจกรรมสินค้านาทีทอง,กิจกรรม การทำสินค้าหัตถกรรมจากครูช่างหัตถกรรมและทายาทครูศิลปหัตถกรรมอีกด้วย