การประกวดMISTER MODEL INTERNATIONAL 2019

การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ xc clinic  ขอเชิญชวนทุกๆท่าน ติดตามการประกวด Mister model international 2019ระหว่างวันที่ 18-28 เมษายน 2562 ซึ่งจะมีการทำกิจกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 11 วัน    

เชียงใหม่-วันที่ 20 เมษายน 2562 ศูนย์การค้า เมญ่า  ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่    ได้จัดการแถลงข่าวการประกวดMISTER MODEL INTERNATIONAL 2019 โดยมี นายสรรเสริญ  ศีติสาร รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่,ผู้บริหาร ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์,LUIS  A TRUJILLO  CEO TIM MANAGEMENT GROUP ,นายรฐกรรณ บัวมณีผู้บริหาร FREE DOMorganizer และนาย ปภังกร สกุลซ้ง mister model intertional 2016 ร่วมแถลงข่าว


สำหรับการประกวดMISTER MODEL INTERNATIONAL 2019มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทย รู้จักที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่มากขึ้น เป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ และเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนแนวคิดและความกล้าแสดงออกของผู้เข้าประกวดแต่ละประเทศ สร้างความสัมพันธ์อันดีทางการทูตกับต่างประเทศและเพื่อแสดงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำหรับการประกวดเวทีนายแบบระดับโลก
จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวด จากนานา ประเทศทั่วโลก ได้แก่ 
Aruba   Belgium   Bolivia Brazil Chile CuracaoChina  Colombia Dominican Republic Ecuador
El Salvador  India  Indonesia  Lebanon  Mexico  Myanmar  Netherlands   Philippines  PUERTO RICO  Saona Island    Senegal    Spain   Sri Lanka   Thailand  Vietnam        


การจัดประกวดครั้งนี้ ได้มีการจัดประกวดที่ ลานน้ำพุ  ศูนย์การค้า เมญ่า  ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่


27 เมษายน 2562  การประกวดในรอบพรีลิม / ชุดประจำชาติ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น เป็นต้นไป        
28 เมษายน 2562 การประกวดในรอบไฟนอล/ตัดสิน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป