เชียงใหม่เตรียมจัดงานแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี”

Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี”งานแสดงศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและ สร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน เชื่อมโยงนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา”

เชียงใหม่-วันที่ 12 ตุลาคม 2561ณ @ Nimman Convention Centre จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวงาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ร่วมด้วย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่,นายบฤงคพ วรอุไร นายกสมาคม นักดนตรีนักร้องนักแสดงเชียงใหม่และนายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ผู้แทนจากศูนย์การค้า เมญ่าไลฟ์สไดล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยมีศิลปินนักแสดง และสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว

 

การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี”เป็นโครงการที่วางโครงสร้าง เมืองเชียงใหม่ให้มีระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงทีแข็งแกร่งสร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสโลก เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของพลเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “Chiang Mai City of Music” พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา” หรือ “City of Lanna Music and Performing Arts”

 

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า”โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ทีจะพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ทั้งในแบบจารีตและร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่การท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทางก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย อีกประการที่สำคัญ เมื่อมีการจัดระบบการบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงให้มีระบบที่ดี ดนตรีและการแสดงสามารถเป็นเครื่องมือในการยกคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น ให้คนเชียงใหม่มีความสุขมากยิ่งขึ้น”

 

การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหม่เมืองดนตรี” จะจัดบริเวณด้านหน้า ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา16.00 น.เป็นต้นไป