12 องค์กรภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 “สะหรี๋ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล”

12 องค์กรภาคการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และภาครัฐด้านการท่องเที่ยวผนึกกำลัง ครั้งแรกในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 และเฉลิมฉลองครบรอบ 723 ปี ของเมืองเชียงใหม่

โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตกรรมบ้านถวาย, สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง, สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ, สมาคมไทยล้านนาสปา, สมาคมมัคคุเทศน์เชียงใหม่, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่, ชมรมซิบไลท์ (แอดเวนเจอร์) เชียงใหม่, ชมรมรถเช่าเชียงใหม่, หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 “สะหรี๋ปี๋ใหม่ ตุงไจยมงคล” กิจกรรมเพื่อการสะเดาะเคราะห์ เสริมรับความเป็นศิริมงคล เสริมบุญ บารมี สืบสารประเพณีตกแต่งเมืองให้สวยงาม ต้อนรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลที่เป็นชื่อเสียงของเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 เมษายน 2562