กระทรวงกลาโหมให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

PNSOC600109001019609_09012017_075330 PNSOC600109001019610_09012017_075330 PNSOC600109001019611_09012017_075330
๙ มกราคม ๒๕๖๐พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ จนเกิดปริมาณน้ำฝนสะสม ส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ในพื้นที่ ๑๒ จังหวัดภาคใต้ นั้น ทหารทุกเหล่าทัพดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ โดยประสานกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างและยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยกระจายเข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของจำเป็น การขนย้ายผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลขึ้นที่สูง การช่วยอพยพประชาชนและสัตว์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย การช่วยสถาปนาข่ายการสื่อสาร และการแจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่มสะอาด พร้อมกับใช้หน่วยทหารในพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว ร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบภัย
PNSOC600109001019613_09012017_075330 PNSOC600109001019614_09012017_075330 PNSOC600109001019615_09012017_075330
พร้อมกันนี้ มีการจัดเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ประสบภัย ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกตัดขาดในพื้นที่ห่างไกล และใช้อากาศยาน C-130 บินลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานและสิ่งของบรรเทาทุกข์ น้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน เข้าแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยในเส้นทางที่ถูกตัดขาด ร่วมกับการดำเนินการติดตั้งสะพานทอดหนุนมั่นทดแทนสะพานที่ถูกตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไม่ถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือ ขณะเดียวกันก็จัดส่งเรือร่วมผลักดันน้ำจำนวน ๕๐ ลำกระจายระบายนำออกจากพื้นที่ พร้อมกับใช้เรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงกระบี่เป็นฐานปฏิบัติการ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล
PNSOC600109001019617_09012017_075330 PNSOC600109001019618_09012017_075330 PNSOC600109001019619_09012017_075330 PNSOC600109001019620_09012017_075330 PNSOC600109001019621_09012017_075330
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับให้ทุกเหล่าทัพเกาะติดสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นภาคใต้และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามเข้าให้ถึงและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนในทุกพื้นที่ที่ถูกตัดขาด ขณะเดียวกันให้คงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงขั้นฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์น้ำลด โดยประสานการทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเช่นเดิม พร้อมกับขอถือโอกาสนี้ร่วมกับประชาชนทั้งประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับประชาชนในจังหวัดภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตและความยากลำบากครั้งนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา: สำนักข่าว

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001090010197)