กระทรวงสาธารณสุขห่วงใยประชาชนที่ขับขี่รถเดินทางกลับหลังฉลองหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ แนะพักผ่อนให้เพียงพอ หากพบ ๘ สัญญาณเสี่ยงให้จอดรถหยุดพักเพื่อความปลอดภัย

๑ มกราคม ๒๕๖๐นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงที่ประชาชนทะยอยเดินทางกลับเข้าทำงานหลังวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ อาจเกิดปัญหาหลับในซึ่งมีผลมาจากการสังสรรค์และพักผ่อนไม่เพียงพอ ประชาชนเกิดอาการง่วงนอน และอาการเมาค้าง เพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อขับรถจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้น จึงขอให้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเดินทาง โดยพักผ่อนให้เต็มที่อย่างน้อย ๘ ชั่วโมง งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือรับประทานยาที่ออกฤทธิ์ทำให้ง่วงซึม เช่น ยาแก้หวัด ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ และยาคลายเครียด เป็นต้น โดยขอให้สังเกต ๘ สัญญาณเสี่ยง เช่น หาวบ่อยต่อเนื่อง ใจลอยไม่มีสมาธิ เหนื่อยล้า ลืมตาไม่ขึ้น มองเห็นภาพไม่ชัด และขับรถส่ายไปมาหรือออกนอกเส้นทาง เป็นต้น ก็ขอให้หยุดขับรถ หาที่ปลอดภัยจอดรถงีบหลับประมาณ ๑๕ นาที ก่อนขับต่อไป นอกจากนี้ ควรหาของขบเคี้ยวที่มีรสเปรี้ยวหรือเครื่องดื่มแช่เย็นให้ความสดชื่น หรือใช้วิธีเปิดหน้าต่างรถเพื่อให้อากาศถ่ายเท และควรหยุดพักรถเมื่อขับทางไกลเป็นระยะเวลากว่า ๔ ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: มาลี ไชโย / สวท.

ผู้เรียบเรียง: เพ็ญนภา เข็มตรง

แหล่งที่มา: Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6001010010116)