จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อุทยานราชภักดิ์ปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่ที่อุทยานราชภักดิ์ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสร้างจิตสำนึกรักสามัคคีของคนไทย
พันเอกสุรวุฒิ ชุติวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักสามัคคี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบุรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในอุทยานราชภักดิ์ โดยมีไฮไลต์อยู่ที่การเตรียมพื้นที่ ๔๘๐ ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยรวบรวมพระราชกรณียกิจ โครงการตามพระราชดำริที่เกิดขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่พสกนิกรไทยมาจัดแสดงไว้ภายในงาน
นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ไทย ๔ ภาค การแสดงแสง สี เสียง การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย และการจำหน่ายสินค้า OTOP และอาหารประจำถิ่น ๔ ภาค ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง: สุริยน ตันตราจิณ

แหล่งที่มา: สวท.ประจวบคีรีขันธ์

(http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNSOC6002030010062)